пятница, 30 апреля 2010 г.

Haridus ja noorsootöö

Rakvere hariduselu

Mõnedel andmetel on Rakveres haridust antud ligi 400 aastat. 1597-1600 jagas hilisem Tallinna kirikuõpetaja Georg Müller siin linna- ja talulastele eestikeelset kooliõpetust. 1912 avati esimene gümnaasium ja õpetajate seminar. Tegutsenud on tütarlaste- ja poistekoolid, alg- ja kutsekoolid, era- ja kroonukoolid, päeva- ja õhtukoolid.

Maakonnakeskusena on linnas kujunenud haridusasutuste võrgustik koolieelsetest lasteasutustest kuni kõrgkoolideni, kus enam kui 5500 lapsele ja noorele võimaldatakse omandada erineval tasemel haridust.

Üldhariduskoolidest tegutseb 5 munitsipaalkooli - Rakvere Gümnaasium, Rakvere Vene Gümnaasium, Rakvere Reaalgümnaasium, Rakvere Linna Algkool ja Rakvere Põhikool. Rakveres on ka kaks erakooli - Rakvere Eragümnaasium ja Rakvere Lille Kool (toimetulekukool).
Täiskasvanud saavad omandada põhi- ja keskharidust Rakvere Õhtukeskkoolis. 2002.a. jaanuarist avati õhtukeskkooli juures kasvatusraskustega õpilaste klass.
Kutseharidust annab Rakvere Kutsekeskkool, kõrgharidust Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledž (alushariduse pedagoog, sotsiaaltöö ja riigiteaduste magister) ja Mainori Kõrgkooli Rakvere Õppekeskus.

Huvialaharidust võimaldatakse 2 munitsipaalhuvialakoolis - Rakvere Muusikakoolis ja Rakvere Spordikoolis. Lisaks annavad huvialaharidust mitmed erahuvialakoolid, kellelt linn ostab teenust huvitegevuse mitmekesistamiseks. Need on Kultuuri- ja Haridusselts Kaur, Loominguline Selts Athena Maja Tantsu- ja Kunstikool Athena, Esteetika- ja Tantsukool, Juhan Kunderi Seltsi Rahvakool ja Muusikakool Rajaots.

Linnas töötavad 2 munitsipaallasteaia- Kungla ja Triin - kõrval ka eralasteaed Kaur, kellelt linn ostab teenust 150 lapsele.

Noorsootöö

Noorte vaba aja ürituste korraldamisega tegeleb peamiselt Avatud Noortekeskus „Torni“, lisaks on linnas tegutsenud peamiselt kuriteoennetusliku suunitluse ja religioosse taustaga noortekeskus „Stopp“. Tegutseb noorteparlament.


Linna hariduselu koordineerijaks on Rakvere linnavalitsuse haridusspetsialist koos vastava ala abilinnapea ning linnavolikogu hariduskomisjoniga.

Noorsootööd koordineerib vastav spetsialist Rakvere Linnavalitsuse koosseisus.

Комментариев нет:

Отправить комментарий