понедельник, 3 мая 2010 г.

1971/72. õppeaasta oli Kohtla—Järve 1, Keskkooli ajaloos eriline - vahetult enne õppeaasta algust valmis koolile uus koolihoone Katse tänaval. Seoses Kohtla-Järve linna koolivõrgu reorganiseerimisega komplekteeriti 1. keskkool ümber alljärgnevalt:
* Xl-VIII klassid - Kohtla-Järve IV ja Kukruse 8.-klassilise Kooli baasil,
* XIX-XI klassid - Kohtla-Järve 1. Keskkooli baasil.
Kogu koolikollektiiv - õpetajad ja õpilased tegid ära suure töö ehitustööde käigus, kooliruumide korrastamisel ja sisustamisel . Hindamatut abi uue koolihoone õigeaegseks valmimiseks andis ðeffettevõte Lenini nimeline Põlevkivitöötlemise Kombinaat, kes määras tööde järelvalve inseneriks kooli lapsevanema Kalju Luugi.
Kool sai tööks neljakorruselise õppekorpuse, töökojad, füüsika, keemia ja bioloogia kabinetid, söökla, aula, võimla, ujula, lasketiiru, raamatukogu, raadiosõlme ja kasvuhoone. Kõikide ruumide üldine põrandapind oh 6398 m2 Kooli juurde rajati spordiväljak ja õppekatseaed. Uues hoones alustas tööd 33 klassikomplekti 1109 õpilasega ja 52 õpetajaga. Õppeaasta avaaktuse avas kooli direktor Heldur Samel Uue koolihoone sümboolse võtme andis direktorile üle ehituse ülem Valgur.


Tervituskõnedega esinesid haridusministeeriumi esindaja., linna haridusosakonna juhataja Leida Annus, šeffettevõtete, linna koolide ja lastevanemate esindajad, kes soovisid edu ja andsid üle kingitused. Esimestena sisenesid uude majja esimeste klasside õpilased abiturientide saatel, et minna kooli aulasse esimese koolipäeva aktusele.

Ülejäänud koolipere kutsus koolikell esimesse õppetundi.. Õhtul toimus Kooli aulas õpetajate, ehitajate ja külaliste osavõtul meeleolukas bankett.
Töö- ja teguderohke õppeaasta uues koolimajas oli alanud.
1971/72. õppeaasta kevadel lõpetas kooli 24. lend : klassijuhatajad XIA Risette Jõgi ja XIB Juta Lille. Meie abituriendid korraldasid kooli ruumides I ülelinnalise abiturientide balli, millest võtsid osa ka Aseri, Toila ja Iisaku Keskkooli lõpetajad. Balli perenaiseks ja peremeheks olid meie kooli abituriendid Lea Viliste ja Vello Bombe.

I abiturientide ball 1972
1972./73. õppeaasta vältel tugevnes kooli materiaal-tehniline baas, mis võimaldas järgmisel õppeaastal üle minna täielikule kabinetisüsteemile IV--XI klassis. Koolis sisustati võõrkeele kabinetid, tööd alustas vene keele eriklass.

Комментариев нет:

Отправить комментарий