вторник, 4 мая 2010 г.

Sinimäe Põhikool

Sinimäe Põhikool on Vaivara vallale kuuluv munitsipaalõppeasutus. Sünnipäralt on Sinimäe Põhikool laulupidude eakaaslane. 1869. aastal asutati edumeelse paruni Constantin von Korffi poolt Vaivara Kihelkonnakool. 1874. aastal hakati koolis ka põllumajanduslike aineid õpetama. Ärkamisajale järgnenud reaktsiooni- ja venestusperioodil sai kool omad vitsad. I maailmasõja päevil võttis vald kooli oma hoole alla. 1931. aastal ehitati uus avar koolimaja, mis hävis 1944.aasta sõjategevuses. II maailmasõja järel elas kool üle halbu aegu, õppetöö toimus ajutistes ruumides. 1957/58.õppeaastal sai valmis praeguse koolimaja I järk, 1964. aastaI valminud juurdeehitusega sai oma tänase väliskuju. Hoonesse mahtus nii eesti- kui venekeelne põhikool, kuni 1970-ndate poliitikasuund siinse piirkonna ükskeelseks kuulutas ja eestikeelne kool laiali saadeti.

1990-ndatel aastatel hakkas ajalooratas jälle tasapisi pöörduma. Taas töötavad ühe katuse all vene ja eesti osakonna õpilased. Alates 2007/08.õppeaastast toimub õppetöö ka varajase keelekümblus programmi alusel. Vahepeal lagunenud koolimajast sai 1997-1999. aastal toimunud kapitaalremondi käigus tõeliselt kaunis kaasaegne koolimaja.

Vaivara kihelkonnakoolijärglasena on Sinimäe Põhikool püüdnud jätkata traditsioone, mis on juba kihelkonnakooli algusaastatest pärit Klassiväliste ürituste kavas on õppematkad kodukandi ümbrusesse, I-Virumaa ajaloolistesse ja looduskaunitesse paikadesse, aga ka endistesse ja praegustesse tööstuspiirkondadesse. Ühe klassivälise töö prioriteediks on rahvuskultuur. Tähistades nii eesti ja vene rahvakalendritähtpäevi traditsioonilisel moel, õpime üksteist paremini tundma ja austama.

Koolis tegutsevad mitmed ringid- õpilased tegutsevad kunstiringis, ajalooringis, võõrkeelteringis, spordiringis ja arvutiringis. Tants ja laul on samuti aukohal. Õpetaja Andrei Akimovi käe all tegutsevad noorkotkad ja kodutütred.

Käesoleval aasta õpib koolis 52 õpilast- eesti osakonnas 11 õpilast, vene osakonnas 29 õpilast ja keelekümbluse osakonnas 12 õpilast ja töötab 19 õpetajat.

Комментариев нет:

Отправить комментарий