вторник, 4 мая 2010 г.

Aseri Keskkool ajalugu

Kooli ajalugu


 • 01.11.1905 alustas Aseris tööd vene õppekeelega III järgu 2-klassiline erakool (klassid jagunesid 4-ks jaoks), mida pidas kuni 1922. aastani üleval aktsiaselts “Asseriin”
 • 1905 - 1920 töötas kool aktsiaselts “Asseriin” poolt ehitatud elamus
 • 1921. aastast töötas kool Aseri tsemenditehase poolt kooli tarbeks ümberehitatud kasarmus
 • 1923 - 1931 Aseri 4-klassiline algkool
 • 1931 - 1944 Aseri 6-klassiline algkool
 • 1944 - 1961 Aseri 7-klassiline mittetäielik keskkool
 • 1944 - 01.09.1968 lisandusid ruumid õppetöö korraldamiseks veel kuude hoonesse
 • 1946. aastast algas kakskeelse kooli kujunemine Aseris, mis on kakskeelne kool tänaseni
 • 1961 - 17.07.1967 Aseri 8-klassiline kool
 • pandi nurgakivi praegusele koolihoonele, mis valmis 01.09.1968
 • 17.07.1967 - käesoleva ajani Aseri Keskkool
 • 1969 / 70 õ.-a IV veerandil sai uus koolimaja juurdeehituse
 • sai valmis maneež (lasketiir, ringrada, kaugushüpperada)
 • 1978 / 79. õppeaastast kujuneb kool pikapäevakooliks. Käesoleval ajal töötavad pikapäevarühmad ainult I - IV kl.
 • 1978 / 79. õ.-a algas kuueaastaste laste õpetamine
 • 1993 / 94. õ.-a kujunes kuueaastaste laste klassist keelekümblusklass, mis lõpetas peale 2000 /01. õ.-a
 • 2001 / 2002. õ.-a liideti eesti osakonna I ja II kl.
 • 2004 / 2005. õ.-a eesti osakonnas kaks liitklassi
 • 2005 / 2006. õ.-a eesti osakonnas kolm liitklassi
 • 14.11.2005 Aseri kool 100-aastane
 • 2006 / 2007. õ.-a üks liitklass ka vene osakonnas
 • 2008 / 2009. õ.-a eesti osakonnas neli liitklassi

Aseri Keskkool kuulub Aseri vallale.

Aseri kooli minevik ja tänapäev (Marianna Koitla)

Käsikirja “Inimesed ja saatused” fragmentide kodulehekülg (Richard Käär)


Teated õpilaste ja õpetajate arvu kohta:

õ.-a

Õpilased

Õpetajad

1905

-

1

1906

-

2

1911

57

2

1920

76

2

1924

76

4

1931

78

4

1940-ndad

140

-

1950-ndad

200

-

1952

-

10

1958

-

12

1961

275

-

1962

308

-

1963

361

21

1964

410

22

1967 / 1968

455

43

1985 / 1986

609

53

1999 / 2000

331

39

2000 / 2001

311

37

2001 / 2002

304

36

2002 / 2003

265

36

2003 / 2004

259

37

2004 / 2005

242

37

2005 / 2006

219

35

2006 / 2007

196

36

2007 / 2008

176

35

2008 / 2009

152

35

Комментариев нет:

Отправить комментарий