вторник, 4 мая 2010 г.

Sillamäe Eesti Pqhikool


1963- 1993 a tццtasid eesti хppekeelega klassid vene kooli juures. Aastatel 1963-1976, Sillamдe II kooli juures. 1976-1993, Sillamдe IV keskkoli juures.

1993 a avati eesti хppekeelega kool, lasteaia hoones. Хpilasi oli esimesel kooliaastal 30. 1994 aastal avati koolihoone kхrval eesti lasteaed. Sellest ajast peale hakkas suurenema kooli tulevate хpilaste arv. Koolis хpib palju lapsi vene peredest.

Хppetцц koolis toimub vastavalt kooli хppekavale, mis on koostatud riikliku хppekava alusel. Alates kolmandast klassist hakkavad хpilased хppima inglise keelt, kuuendast klassist vene keelt. Alates neljandast klassist on хpilastel arvutitunnid. 2.-9. klassi хpilased saavad majandusхpet.

Koolis tццtab edukalt nдitering, aastaid on osaletud maakondlikel ьlevaatustel.

Koolis on vдlja kujunenud traditsioonilised ьritused. Koos vanematega peame emade- ja isadepдeva ning jхuluхhtut. Jьripдeva teatejooksul osalevad хpilased, хpetajad ja lastevanemad.

Комментариев нет:

Отправить комментарий