вторник, 4 мая 2010 г.

Maidla Põhikool

Maidla Põhikool asub Ida-Virumaal Maidla vallas. Kool on valla ainus õppeasutus, mis töötab alates aastast 1925 Maidla mõisa härrastemajas. Õppureid on 8 klassikomplekti, neist üks klass on sellel õppeaastal liitklass ning kokku on käib koolis 70 õpilast. Õpetajaid töötab koolis 16. Koolil on oma väike raamatukogu, korralik tööõpetuse klass, liiklusväljak prakitiliseks õppeks jalakäijatele ja jalgratturitele ning ajaloohõnguline söökla. Juba kaheksa aastat saavad meie kooli õpilased kasutada moodsat spordisaali. Valminud on ka kaasaegsed välised spordiväljakud. Kooli juures mõisavalitseja majas avas uksed 20 kohaline lasteaed, millest on sirgumas täiendust kooliperele. Alates 1. septembrist 2009 saavad õpilased kasutada koolis käimiseks 2,23 km pikkust valgustatud kergliiklusteed, mis on Maidla ja Savala külade vahel.

Комментариев нет:

Отправить комментарий